top of page

Vijesti & Blog

Niste tražili ovaj članak? Pogledajte naše ostale postove s gumbom ispod!

Porez na dobit za 2022. u Hrvatskoj


Dragi čitatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Što je to porez na dobit? To je mlad porezni oblik i on je na neki način porez na dohodak poduzeća. Svrha poreza na dobit je stvaranje prihoda za državu oporezivanjem dobiti koju zarade poduzeća. Porezna stopa razlikuje se od zemlje do zemlje i obično se izračunava kao postotak neto prihoda ili kapitala poduzeća.

U Republici Hrvatskoj nema tako veliku važnost kao u zemljama EU.

Porezna stopa po kojoj se oporezuje dobit u RH od 1. siječnja 2021. godine je:

- 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna),

ili - 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna).


Porez na dobit je obveza svih:

1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske 2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident) 3. Fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti 4. Fizička osoba iz točke 3. ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna) 5. Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka…ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obveznici su poreza na dobit za tu djelatnost 6. Svaki onaj poduzetnik ili njegov pravni sljednik koji se ne ubraja u poduzetnike nabrojane u točkama od 1.-5.


- NAZIV I BROJ RAČUNA

- Državni proračun Republike Hrvatske HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR68 MODEL: 1651-OIB ROK 30.04.2023


Commenti


redhead-curly-woman-office-worker-analyz

Trebate pomoć? Mi smo ovdje!

Kontaktirajte naše stručnjake!

bottom of page