top of page

ÁSZF, Adatkezelés, Impresszum

ÁSZF

Olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket.

Adatkezelés

Tájékozódjon arról, hogyan kezejük adatait.

Impresszum

Ismerje meg a D-Invoice mögött álló céget.

Impresszum

Céginformáció

1.png
Cégnév

D-INVOICE d.o.o. za informatiku, inženjering, trgovinu, uvoz-izvoz

3.png
Levelezési cím

Ribarska ul. 10, 31000, Eszék, Horvátország

1.png
Rövidített név

D-INVOICE d.o.o.

4.png
Adószám

95114485977

HR 95114485977

2.png
Cím

Ribarska ul. 10, 31000, Eszék, Horvátország

5.png
Ügyvezető

Gergelj Laura

impressum

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Opći uvjeti
Online trgovina  www.d-invoice.hr spada u vlasništvo tvrtke D-Invoice d.o.o. Odnosi nastali na temelju korištenja ove internetske stranice regulirani su Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o elektroničkim komunikacijama te ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske.
Eventualni sporovi proizašli iz odnosa korisnika i vlasnika ove internetske stranice mogu se riješiti putem Direktive Europske unije o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Prigovore mogu podnositi potrošači i trgovci, i to na 23 službena jezika Unije, a obrazac za podnošenje prigovora dostupan je na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm
Ako to nije moguće, za sporove i sva ostala pitanja stvarno je nadležan sud u Osijeku.


Tvrtka D-Invoice d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta, Uvjeta dostave i plaćanja te bilo kakav sadržaj stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka. Upravo radi toga krajnjim korisnicima se preporuča da s vremena na vrijeme provjeravaju sadržaj na ovoj poveznici te sadržaj Izjave o povjerljivosti osobnih podataka. Stupanjem u poslovni odnos s vlasnikom ove internetske stranice smatra se da je krajnji korisnik suglasan s njezinim izmjenama i dopunama.
Sklapanje bilo kakvih aranžmana i zasnivanje bilo kakvih odnosa s vlasnikom ove internetske stranica dopušteno je isključivo punoljetnim osobama po hrvatskim zakonima.

Uvjeti dostave

Po potvrđivanju narudžbe naručena roba se isporučuje kupcu uglavnom unutar 1-5 radnih dana. Dulji rok za dostavu u pravilu se odnosi samo na stanovnike otoka i dubrovačkog područja. Dostavu vrši dostavna tvrtka svakog dana od 8h do 18h. Na dan dostave djelatnik dostavne tvrtke kontaktira kupca i dogovara detalje dostave. U slučaju neuspjeha postupak dostave se ponavlja još dva puta.  U koliko plaćate Webinar ili uslugu, D-invoice ne snosi trošak ne poštivanja ugovorenog vremena webinara ili sastanka savjetovanja, sve troškove vezane za uslugu kupac snosi sam i D-invoice d.o.o. nije dužan vratiti novac naručitelju, međutim moguće je dogovoriti drugi termin ili drugi webinar.                                                                                                                                                         

Cijena dostave za krajnjeg kupca iznosi 30,00 kuna po artiklu, Cijena dostave na otoke koji nisu povezani s kopnom mostom veća je za 25% od redovnih, naprijed navedenih cijena dostave.
Sukladno čl. 72. i 57. Zakona o zaštiti potrošača kupac može unutar 14 dana od preuzimanja vratiti nekorištenu robu u originalnoj ambalaži i zahtijevati povrat novca, i to bez navođenja razloga za vraćanje. U tom slučaju molimo kupce da ispune obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan ovdje Nakon što roba bude vraćena, D-Invoice d.o.o. će u cijelosti vratiti uplaćeni iznos kupcu, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja. 
Kupac je odgovoran za bilo kakvo umanjenje vrijednosti robe uslijed nepravilnog rukovanja s istom, osim za ono koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, oznaka i funkcionalnosti robe. Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.


Načini i uvjeti plaćanja
Moguće je plaćanje karticom putem poslanog linka na navedenu e-mail adresu.

Kod plaćanja karticom moguće je obročno ili jednokratno plaćanje te vrijede sljedeći uvjeti:       

 • - Kreditna kartica će se teretiti za cjelokupni iznos prema uvjetima prihvaćene ponude. 

 • - Primamo sljedeće kartice: Diners, MasterCard, Maestro, Visa i VISA Premium (zamjena za AMEX)

 • - Prilikom plaćanja karticama MasterCard, Maestro i Visa cijena gume se povećava za 2,5%, a kod plaćanja karticama Diners i VISA Premium (zamjena za AMEX) cijena gume se povećava za 4,5%

 • - Kreditna kartica će biti terećena u valuti prikazanoj na ponudi/predračunu te izdanom računu

 • - Vaši osobni podaci, kao i podaci o vašoj kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni.

 • - Prijenos podataka odvija se preko sigurnosnog servera

 • - Povrat (Refund) iznosa na kreditnu karticu se izvršava pod sljedećim uvjetima

 •           Povrat se može zatražiti u roku od 14 dana od primitka robe

 •           Povrat će biti proveden na isti način kao što je transakcija izvršena u roku od 30 dana od kad je zatražen povrat za robu

 • - U slučaju da nije moguće teretiti kreditnu karticu, zadržavamo pravo otkaza narudžbe

 • - Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na 095 72 66641

 

Jamstvo
Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci. D-Invoice d.o.o. se ovim obvezuje svim osobama koje su kupile tehnički neispravnu robu putem ove internetske stranice, zamijeniti istu ispravnom ili vratiti cjelokupni ili jedan dio uplaćenog iznosa te pokriti eventualne troškove montaže neispravne robe. Prodavatelj je ove radnje dužan izvršiti unutar 45 dana od utvrđivanja nepravilnosti na robi.
Jamstvo se neće priznati ako

 1. - je roba upotrebljavana suprotno uputama proizvođača,

 • - ako kupac ne posjeduje odnosni račun s jasno vidljivim detaljima,

 • - ako je od datuma kupnje prošlo više od 12 mjeseci,

 • - ako se na robi vide tragovi mehaničkog oštećenja uslijed kontakta s oštrim predmetima, rubnicima i sl.,

 • - ako je došlo do puknuća robe uslijed nepravilnog korištenja,

 • - ako je došlo do oštećenja robe uslijed neispravne montaže,

 • - ako je oštećenje uzrokovano neispravnim rukovanjem.

 • Gore navedeno jamstvo se ne odnosi na materijalne nedostatke, u kojem slučaju jamstveni rok u skladu s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. hrvatskog Zakona o obveznim odnosima iznosi 24 mjeseca.

Podnošenje pisanih prigovora
Na bilo koju našu uslugu možete podnijeti pisani prigovor, i to elektronskim putem na našu službenu adresu elektronske pošte info@d-invoice.hr ili upisom u knjigu prigovora, dostupnu u našim poslovnim prostorijama u Osijeku, Ribarska 10. Na svaki Vaš prigovor odgovorit ćemo pismenim putem unutar 15 dana od njegovog podnošenja. Kako je već navedeno gore, obrazac za podnošenje prigovora dostupan je na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm  

aszf

Adatkezelés

Adatkezelés & GDPR

Izjava o povjerljivosti osobnih podataka

Ova je Izjava o povjerljivosti osobnih podataka sastavni dio Općih uvjeta internetske stranice www.d-invoice.hr i odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka društva D-Invoice d.o.o.
Izjava je usklađena s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. 
Korisnik može bilo bilo koje pitanje u svezi s povjerljivosti podataka uputiti na adresu elektronske pošte info@d-invoice.hr
Svim korisnicima internetske stranice www.d-invoice.hr nalažemo da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka. Korištenjem internetske stranice www.d-invoice.hr  korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvaća sve uvjete vezane za povjerljivost osobnih podataka.
Ako se Korisnik ne slaže s uvjetima i odredbama ove Izjave, uputno je da napusti te više ne posjećuje stranicu www.d-invoice.hr
Ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka D-Invoice.hr. može u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti, a takve izmjene i dopune stupaju na snagu odmah po njihovoj objavi.
Svi bi korisnici s vremena na vrijeme trebali pročitati ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka jer u slučaju nastavka korištenja usluga internetske stranice www.d-invoice.hr smatrat će se da su suglasni sa svim izmjenama i dopunama ove Izjave.
Ako se korisnik internetske stranice www.d-invoice.hr odluči na naručivanje proizvoda s navedene internetske stranice, D-Invoice d.o.o. će od korisnika zatražiti neke osobne podatke poput  imena i prezimena, adrese (uključujući poštanski broj), e-mail adrese, telefonskog broja, datuma rođenja, OIB-a i slično. Dostavna služba koja je s dd.o.o. sklopila pravovaljani ugovor, također može od korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu prilikom isporuke paketa ili osobnog preuzimanja robe od strane korisnika. Svi osobni podaci prikupljeni putem internetske stranice www.d-invoice.hr brišu se nakon šest mjeseci od njihovog stavljanja na raspolaganje tvrtki D-Invoice d.o.o.
Davanje osobnih podataka predstavlja slobodnu volju korisnika. Ako korisnik nije spreman dati takve podatke, neće biti u mogućnosti naručiti željenu robu s internetske stranice www.d-invoice.hr.
D-Invoice d.o.o. neće trećim stranama ustupati osobne podatke korisnika osim u slučajevima navedenim u sljedećem odlomku te kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
D-Invoice d.o.o. se obvezuje ustupati osobne podatke korisnika isključivo:  1. Dostavnoj službi koja na temelju potpisanog ugovora s D-Invoice d.o.o. isporučuje naručenu robu kupcima 2. Ovlaštenom servisu u slučaju da Korisnik podnese prigovor na kvalitetu naručenog proizvoda, pa je takav proizvod potrebno pregledati i/ili servisirati. 3. Izvršitelju provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica
D-Invoice d.o.o. pitanju zaštite osobnih podatak pristupa krajnje oprezno i poduzima sve potrebne mjere kako bi se zaštitili osobni podatci korisnika. S druge strane, nikakav internetski prijenos podataka nije u potpunosti siguran, pa D-Invoice d.o.o. ne može zajamčiti 100-postotnu zaštitu bilo kojeg podatka prenesenog na ili s internetske stranice www.d-invoice.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve podatke dobije na uvid.

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
Naziv: DPD Croatia d.o.o. 
Adresa: Kovinska 4a, 10090 Zagreb, Hrvatska
E-mail: info@dpd.hr
Tel: +385 (0)1 3430 600
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
Naziv: Tisak d.d. 
Adresa: Slavonska avenija 11a, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: tisak@tisak.hr
Tel: +385 1 2641 111
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
Naziv: OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.
Adresa: Zastavnice 38, 10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska
E-mail: info@overseas.hr
Tel: +385 1 6175 410
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Usporedba cijena proizvoda koji se prodaju putem internetske prodaje.
Naziv: nabava.net (Aplos d.o.o.)
Adresa: Modruška 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: marketing@nabava.net
Tel: +385 (0)95 4000 800
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci,
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 
Svrha obrade podataka: korištenje Usluga od strane korisnika, upravljanje i poboljšanje online mjesta, online oglašavanje s obzirom na ponašanje potrošača, zaštita poslovanja i poslovnih interesa, komuniciranje s poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima, dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama.
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: odmah nakon korištenja
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Usporedba cijena proizvoda koji se prodaju putem internetske prodaje.
Naziv: jeftinije.hr (sMind d.o.o.)
Adresa: Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: info@jeftinije.hr
Tel: +386 828 03559
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 
Svrha obrade podataka: Svrha obrade podataka: korištenje Usluga od strane korisnika, upravljanje i poboljšanje online mjesta, online oglašavanje s obzirom na ponašanje potrošača, zaštita poslovanja i poslovnih interesa, komuniciranje s poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima, dijeljenje osobnih podataka s trećim strankama.
 
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: odmah nakon korištenja
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

 
 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Domain hosting i web hosting.
Naziv: Orbis d.o.o.
Adresa: B. Radića 90, 42000 Varaždin, Hrvatska
E-mail: info@orbis.hr
Tel: + 386 828 (0)42 260 824
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
Svrha obrade podataka: održavanje internetske stranice
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon šest mjeseci
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Računovodstvene usluge.
 
Naziv: D-invoice d.o.o.
Adresa: Svetog Ivana Krstitelja 15 31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: info@d-invoice.hr
Tel: +386 (0)95 72 666 41
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
Svrha obrade podataka: vođenje knjigovodstva i računovodstva
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon isteka zakonskog roka za čuvanje računovodstvene dokumentacije
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

 • Zakon o računovodstvu

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 

 

Provođenje autorizacije i naplata kreditnih kartica

 

 Naziv: WSPay - Web studio d.o.o.
Adresa: Ćićarijska ulica10, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: wspay@wspay.info
Tel: +385 (0)51 269 131
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: neki kupci
Svrha obrade podataka: naplata kreditnih kartica 
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon isteka zakonskog roka za čuvanje odnosne dokumentacije
 
Pravni temelj za obradu podataka:

 • Zakon o obveznim odnosima,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o elektroničkoj trgovini,

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
   

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.

 

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

adatkezeles

Segítségre van szüksége? Lépjen kapcsolatba!

Szakembereink szívesen állnak az Ön rendelkezésére. Lépjen velünk kapcsolatba akár még ma!

bottom of page